Arbetsmiljö

Ingen skall acceptera en dålig arbetsmiljö. Därför är det viktigt att rapportera när det är fel och brister i arbetsmiljön.

Om du tycker att något är fel på din arbetsplats skall du rapportera detta till din närmaste chef. Om inte detta hjälper ta då hjälp av ett skyddsombud om ni har detta på arbetsplatsen annars kontakta det regionala skyddsombudet på din avdelning.

Regionalt skyddsombud
Anders Lövgren, telefon 010-480 31 09

Regionalt skyddsombud
Per-Arne Persson, telefon 010-480 31 02

För skyddsombud

Viktiga dokument för dig som arbetar som skyddsombud. Fler dokument kommer att läggas upp löpande.

Från arbetsmiljöverket
Från Transport