Nomineringsmedlemsmöte sektion 1, Nyköping 30/11

Nyhet 14 nov 2022

Välkommen på medlemsmöte för medlemmar i Transport avd. 7, onsdagen den 30/11, anmäl närvaro senast 25/11.
Kontakta avdelningen på transport.7@transport.se eller
tel 010-480 30 07 för anmälan och plats.

Kallelse går ut till berörda på mail. Om du tillhör sektionen och inte har fått kallelsen, gå in på din sida på www.transport.se och uppdatera dina kontaktuppgifter så missar du inte kommande utskick.

OBS! Du är även välkommen om du tillhör en annan av avdelningens sektioner men kanske bor närmare Nyköping.