Avd. 5 Stockholm

Välkommen till Transports största avdelning. Vi är ca 7000 medlemmar som stöttar varandra i det fackliga arbetet. Medlemmarna arbetar i hela Storstockholmsområdet med undantag för Södertälje (avd.7) Märsta och Norrtälje (avd.41) samt Arlanda (avd.46)

Postadress

Svenska Transportarbetareförbundet
Avd. 5
Skytteholmsvägen 2, 4 tr
17144 SOLNA

Hitta till oss

Skytteholmsvägen 2, 4 tr
SOLNA

Visa på Google Kartor

Öppettider

Du behöver boka tid via telefon eller
mejl innan du besöker oss, då vi ofta är ute och besöker medlemmar och arbetsplatser.

Du når oss mån–fre kl: 08:00–16:40

Kolla dina uppgifter

Med rätt lön registrerad blir din medlemsavgift korrekt och om det är bra om du behöver utnyttja vår inkomstsförsäkring. Du får också rätt konfliktsersättning om din arbetsplats skulle tas ut i strejk och arbetsgivaren inte vill betala ut någon lön.

Har vi rätt uppgifter kan vi dessutom snabbt nå dig om det är något viktigt som rör dig och din arbetsplats eller om du sökt oss för att få råd och stöd.

Får du ändrade arbetsförhållanden som byte av arbete, ökar eller minskar din arbetstid, blir sjuk, föräldraledig eller arbetslös en längre tid är du själv ansvarig för att meddela detta till oss på avdelningen.

Tänk på att vi bara kan ändra i medlemsregistret framåt i tiden.

Studier

Kunskap är viktigt för att du och jag skall kunna försvara och förbättra våra villkor.
Om du kan ditt kollektivavtal så kan du kontrollera att du har rätt
villkor och rätt lön. Inom Transport har du en mängd fackliga utbildningar att välja på.

Du anmäler dig på studier.5@transport.se

Det första steget är Startpunkten som vi vill att alla medlemmar går.
Det är en facklig grundutbildning som tar upp kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor,
försäkringar och vad medlemskapets värde är. Ta gärna med dig en arbetskompis som inte är medlem.

Nästa steg är kursen Vi i Transport. Det är en femdagars medlemsutbildning
som tar upp facklig historik, Transports organisation och som går djupare in på vad för
rättigheter vi har som arbetar.


Nyheter

Inga aktuella nyheter för tillfället.


Vi på kontoret

Besök sker vardagar efter överenskommelse.

Annica Collstam
Annica Collstam
Ombudsman ansvarig för Miljöarbetaravtalet, Bussbranschavtalet, Telefonister, Samhall, Sobona vatten och miljö, Bensin och Garageavtalet, Bilvårdsanläggningar FREMIA, Biluthyrning-Bilvård, Depåavtalet, Gummiverkstadsavtalet

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Ombudsman upp så snart som möjligt.

Daniel Piersic
Daniel Piersic
Ombudsman ansvarig Transportavtalet, Utlandsavtalet, Bemanningsavtalet

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Ombudsman upp så snart som möjligt.

Mikael Ladman
Mikael Ladman
Tillförordnad Kassör och Ombudsman ansvarig för Bevakningsavtalet, Tidningsdistribution, Bussbranchavtalet, Taxiavtalet Taxi Förare och Telefonister, Bärgningsavtalet, Bemanningsavtalet.

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Ombudsman upp så snart som möjligt.

Magnus Kinnunen
Magnus Kinnunen
Ombudsman ansvarig för Bevakningsavtalet, Reklamdistribution, Tidningsdistribution, Terminalavtalet, Utlandsavtalet, Taxiavtalet Förare,

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Ombudsman upp så snart som möjligt.

Sabine Eriksson
Sabine Eriksson
Ombudsman ansvarig för Terminalavtalet, Transportavtalet, Utlandsavtalet, Bärgningsavtalet, Bemanningsavtalet, Samhall

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Ombudsman upp så snart som möjligt.

Kim Råneby
Kim Råneby
Regionalt Skyddsombud : Åkeri, Terminal och Bemanning (Norra Stockholm) samt Bensin och Olja.

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Regionalt skyddsombud upp så snart som möjligt.

Björn Nilcrants
Björn Nilcrants
Regionalt Skyddsombud: Åkeri, Terminal och Bemanning (Södra Stockholm) samt miljöavtalet.

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Regionalt skyddsombud upp så snart som möjligt.

Predrag Djordjevic
Predrag Djordjevic
Regionalt Skyddsombud: Bevakning, Taxi och Tidningsbud

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Regionalt skyddsombud upp så snart som möjligt

Alexander Saviharju
Alexander Saviharju
Ordförande

Handlingar till verkställande utskottet ska skickas in till transport.5@transport.se

Stefan Looström
Stefan Looström
Sekreterare 50%

Arbetar 50 % Skicka ett mejl så ringer han upp.

Pernille Dynesius
Pernille Dynesius
Studieorganisatör 50%

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer hon upp så snart som möjligt.

Petra Hägglund
Petra Hägglund
Tjänsteman-Kontorist, Telefonist, Receptionist

Alexander Saviharju
Alexander Saviharju
Ordförande

Handlingar till verkställande utskottet ska skickas in till transport.5@transport.se

Stefan Looström
Stefan Looström
Sekreterare 50%

Arbetar 50 % Skicka ett mejl så ringer han upp.

Mikael Ladman
Mikael Ladman
Tillförordnad Kassör och Ombudsman ansvarig för Bevakningsavtalet, Tidningsdistribution, Bussbranchavtalet, Taxiavtalet Taxi Förare och Telefonister, Bärgningsavtalet, Bemanningsavtalet.

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer Ombudsman upp så snart som möjligt.

Uppdaterat 2023-03-30 efter justerat protokoll från avdelningsstyrelsen

Vice Ordförande: Sabine Eriksson

Vice Sekreterare: Björn Nilcrants

Vice Kassör: Magnus Kinnunen

Ledamöter i Avdelningsstyrelsen

Bevakning: Jörgen Öhman

Olja: Ulf Sundqvist

Miljö: Peter Strålind

Taxi/Buss: Jarmo Pohjonen

Terminal: Christer Fagstrand

Tidning: Håkan Norborg

Åkeri: Daniel Piersic

 

Ersättare i Avdelningsstyrelsen

Bevakning: Petter Axén

Olja: Ronja Broman

Miljö: Agniezka Osorio

Taxi/Buss Vakant

Terminal: Pernille Lorenz

Tidning: Christina Tannervall

Åkeri: Sofie Holmström

 

Studieorganisatör

Pernille Lorenz

 

Ungdomsansvarig

Vakant

 

Revisorer

Rådek AB – Revisor

Bror Hellman

Vakant

Revisor, Ersättare

Christina Tannervall

 

Avdelningen Valberedning, ordinarie

Bevakning: Carolina Nolasco

Olja: Vakant

Miljö: Peter Strålind

Taxi/Buss: Vakant

Terminal: Tor Mitander

Tidning: Jimmy Lindgren

Åkeri: Sofie Holmström

 

Avdelningen Valberedning, ersättare

Bevakning: Petter Axén

Olja: Vakant

Miljö: Agnieszka Osorio

Taxi/Buss Vakant

Terminal: Pernille Lorenz

Tidning: Vakant

Åkeri: Vakant

 

Behjälplig ombudsman Valberedningen: Mikael Ladman

 

Studie- och informationskommittén

Bevakning: Tove Klein Themptander

Olja: Thomas Finne

Miljö: Peter Strålind

Taxi/Buss Vakant

Terminal: Vakant

Tidning: Christina Tannervall

Åkeri: Vakant

Ersättare

Miljö: Vakant

Olja: Vakant

Taxi/buss Vakant

Bevakning: Vakant

Terminal: Vakant

Tidning: Vakant

Åkeri: Vakant

 

Fanbärare, ordinarie Joakim Bjärkstedt

Fanbärare, ersättare Bror Hellman

Ledamot i Förbundsrådet

Jörgen Öhman

Ersättare i Förbundsrådet

Bror Hellman


Sektioner

Sektionen har att i samråd med avdelningens styrelse svara för informationsverksamhet och annan av avdelningen fastställd verksamhet i enligt med dessa stadgar.

Sektionen har ordinarie möte minst tre gånger per år.

Årsmötet väljer sektionsstyrelse på minst tre ledamöter samt suppleanter. Ordförande och sekreterare väljs särskilt.

Årsmötet väljer också representantskapsledamöter och suppleanter för dessa. Mandatperioden XXXX-05-01-XXXX-04-30. Fyllnadsval kan ske på medlemsmöten. Nomineringar till ordförande, sekreterare, kassör, sektionsstyrelse och representantskapet sker på medlemsmötet före årsmötet.


Klubbar

En arbetsplatsklubb är medlemmarnas representanter på arbetsplatsen.

Om du jobbar på ett företag där vi har bildat en fackklubb, är det i första hand dit du vänder dig om du har frågor eller problem. Kan inte klubben hjälpa dig så hör av dig till avdelningen.

Tycker ni att det saknas en fackklubb på er arbetsplats? Om ni är intresserade av att starta en fackklubb på er arbetsplats, ta kontakt med avdelningen på: 010-480 30 05.