Sektioner

Stockholms Transport arbetarefackförening har 8 olika sektioner.