Nyköpingshus

Avd. 7 Södermanland

Vår avdelning består av Södermanlands län med viss omnejd. Vi har fyra ortssektioner; Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Södertälje. Vi har ca 1700 medlemmar.

Postadress

Svenska Transportarbetareförbundet
Avd. 7
Tingshusplatsen 2
61132 NYKÖPING

Hitta till oss

Tingshusplatsen 2
NYKÖPING

Visa på Google Kartor

Öppettider

Du når oss mån–fre kl: 08:00–16:40

Vill du besöka oss är det bra om du bokar tid via telefon innan, då vi kan vara ute på arbetsplatsbesök och förhandlingar en del av tiden.

Nyheter


Vi på kontoret

Vi är ute och besöker medlemmar och arbetsplatser en stor del av vår tid. Därför är det bra om du bokar tid via telefon innan du tänker besöka oss.

Rickard Hedman
Rickard Hedman
Ordförande / Regionalt skyddsombud

Organisering, utåtriktad verksamhet samt arbetsmiljöfrågor.

Susanne Lundberg
Susanne Lundberg
Studieorganisatör / Resurs

Studieorganisatör samt arbetar med avdelningens register och medlemskontakter.

Jari Sotkasiira
Jari Sotkasiira
Regionalt skyddsombud

Arbetsmiljöfrågor samt rehabiliterings- och försäkringsärenden.

David Eriksson
David Eriksson
Ombudsman / Kassör

Arbetar med avtalen inom: Bemanning, Bärgning, Gummi, Samhall, Åkeri, Terminal, Tidningsbud och Utlandsavtalet.

Martin Alstergren
Martin Alstergren
Ombudsman

Arbetar med avtalen inom: Bevakning, Bemanning, Bensinstationer, Buss, Bilvård, Hyrverk, Miljö, Taxiförare och taxitelefonister.


Styrelsens verkställande utskott bestående av ordförande, sekreterare samt kassör.

Rickard Hedman
Rickard Hedman
Ordförande

Susanne Lundberg
Susanne Lundberg
Sekreterare

David Eriksson
David Eriksson
Ombudsman / Kassör

Arbetar med avtalen inom: Bemanning, Bärgning, Gummi, Samhall, Åkeri, Terminal, Tidningsbud och Utlandsavtalet.

Styrelsens ledamöter samt adjungerad ombudsman, RSO och ungdomsansvarig.

Lena Olofsson
Lena Olofsson
Ledamot

Anneli Gomér
Anneli Gomér
Ledamot

Frida Bergström
Frida Bergström
Ledamot
Jimmy Nyholt
Jimmy Nyholt
Ledamot
Martin Alstergren
Martin Alstergren
Ombudsman

Arbetar med avtalen inom: Bevakning, Bemanning, Bensinstationer, Buss, Bilvård, Hyrverk, Miljö, Taxiförare och taxitelefonister.

Jari Sotkasiira
Jari Sotkasiira
Regionalt skyddsombud

Arbetsmiljöfrågor samt rehabiliterings- och försäkringsärenden.

Robin Hedman
Robin Hedman
Ungdomsansvarig

Sektioner

Avdelningen är uppdelad i fyra ortssektioner. Varje medlem tillhör en sektion beroende på vilken ort man arbetar inom.

Sektionens uppgift är bland annat att inom sitt område bedriva informationsarbete och uppsökande verksamhet. Varje sektion leds av en styrelse som väljs av dess medlemmar.


Klubbar

En arbetsplatsklubb är medlemmarnas representanter på arbetsplatsen.

Om du jobbar på ett företag där vi har bildat en fackklubb, är det i första hand dit du vänder dig om du har frågor eller problem. Kan inte klubben hjälpa dig så hör av dig till avdelningen.

Tycker ni att det saknas en fackklubb på er arbetsplats? Om ni är intresserade av att starta en fackklubb på er arbetsplats, ta kontakt med avdelningen på: 010-480 30 07.


Medlemsavgifter

Vid föräldraledighet, tjänstledighet och övrig längre ledighet, vid längre sjukskrivning, när du går i pension eller vid övrig förändring av din inkomst som inte följer kollektivavtalets löneökning kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.

Läs mer om medlemsavgifter

Avdelningsspecifik info

Till avdelningen kan du höra av dig antingen på telefon, e-post eller med ett besök. Du kan få hjälp med frågor angående t.ex. din anställning, ditt kollektivavtal eller försäkringsfrågor.

Vill du med säkerhet träffa en viss ombudsman eller våra regionala skyddsombud så är det säkrast att ringa och boka en tid med personen eftersom vi inte alltid befinner oss på kontoret.

För att avdelningen och förbundet ska kunna tillgodose medlemmarnas intressen, så det av största vikt att du som medlem engagerar dig och kommer på de medlemsmöten som annonseras ut på hemsidan och i avdelningsrutan i Transportarbetaren.


Utbildning

STARTPUNKTEN - Välkommen på vår endagars fackliga grundutbildning för medlemmar och intresserade. Vi går igenom arbetarrörelsens historia och den svenska modellen, medlemskapets värde, kollektivavtal och arbetsmiljö samt organisering. Möjligheter att gå vidare i form av utbildningar och uppdrag presenteras också. 

Kommande utbildningstillfällen under 2024:

DATUM KOMMER INOM KORT

 

Du söker ledigt för fackliga studier som medlem får du ett skattefritt stipendie på 125 kr/tim. Intresseanmälan och frågor till avdelningen på tel. 010-480 30 07, mail transport.7@transport.se

AVTALSPUNKTEN är en grundutbildning för medlemmar om kollektivavtalet, där du får träffa våra ombudsmän och lära dig om hur man läser och tolkar ett kollektivavtal. 

 Anmäl intresse till transport.7@transport.se eller tel. 010-4803007

 

 

Kommande möten

MEDLEMSMÖTEN

Sektion 1 Nyköping:     

Sektion 2 Eskilstuna:    

Sektion 3 Katrineholm: 

Sektion 5 Södertälje:     

Väktarklubben Securitas Södertälje 

Anmäl dig på på transport.7@transport.se alternativt på tel. 010-480 30 07 för plats och tid.

Kallelse går ut per e-post till medlemmar i berörd sektion, med all information.

Om du inte har din e-post registrerad, gå in på "Mina sidor" och uppdatera dina medlemsuppgifter.

OBS! Välkommen även till ett medlemsmöte på annan ort än den du tillhör genom din arbetsplats, om det till exempel är närmare din hemort.