Klubbar

Arbetsplatsklubben är din fackliga företrädare på arbetsplatsen.
Andra fackliga företrädare på arbetsplatsen kan vara skyddsombud, förhandlingsombud, arbetsplatsombud och infomottagare - förutsatt att det finns arbetskamrater som tagit på sig dessa uppdrag.

Ju fler medlemmar, fackliga förtroendemän och klubbar vi är ute på arbetsplatserna, desto starkare blir vi och desto mer kan vi påverka våra arbetsförhållanden och vår arbetsmiljö!

 

Vill du engagera dig fackligt på din arbetsplats? Vill ni starta en Arbetsplatsklubb?

Ta kontakt med avdelningen på: 010-480 30 07