Avtalsrörelse 2023

Avtalsrörelse 2023
Nyhet 10 mar 2023

Nu förhandlar vi om innehållet i våra kollektivavtal. Transport kämpar för att förbättra din lön och dina arbetsvillkor, vilket regleras i kollektivavtalen.

https://www.transport.se/avtal2023