Medlems- och nomineringsmöte i Sektion 4 (Kalmar län)

Händelse 13 nov 2022, 14:00 Lokalkontoret på Södra Malmgatan 7 Kalmar, eller anslut digitalt via Microsoft Teams

Vad gör facket 2023!?!

Information om verksamhet och avtalsrörelse.
Det är medlemmarna som är facket och dina synpunkter, förslag, kritik och idéer är viktiga för att kunna bedriva bra verksamhet.

Det kommer även att ske nomineringar till sektionsordförande och uppdrag!
(Personen ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.)

Anmäl dig till avdelningen senast 9/11 om du vill närvara. Ring 010-480 30 51 eller mejla transport.51@transport.se. Ange ditt namn, e-post och mobilnummer, samt om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Välkommen!