Medlems- och nomineringsmöte i Sektion 1 (Nordöstra Skåne)

Händelse 30 nov 2022, 18:00 Lokalkontoret på Karpalundsvägen 39A i Kristianstad

OBS! Datumet är ändrat.

Vad gör facket 2023!?!

Information om verksamhet och avtalsrörelse. 
Det är medlemmarna som är facket och dina synpunkter, förslag, kritik och idéer är viktiga för att kunna bedriva bra verksamhet.
Vi kommer även att diskutera läget i sektionen.

Det kommer även att ske nomineringar till sektionsordförande och uppdrag!
(Personen ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.)

Anmäl dig till avdelningen senast 29/11 om du vill närvara. Ring 010-480 30 51 eller mejla transport.51@transport.se. Ange ditt namn, e-post och mobilnummer.

Välkommen!