Migrationsärenden

Nyhet 17 feb 2022

Migrationsärende!

För att Svenska Transportarbetareförbundet ska kunna göra ett yttrande behöver du logga in på migrationsverkets hemsida med ditt bank-id och göra ditt anställningserbjudande där.
Har du en fullmakt så loggar du in med ditt bank-id. Vi handlägger sedan ärendet i tur ordning när migrationsverket skickar dessa till oss.

Gäller det en förlängning av ett anställningserbjudande eller ansökan på grund av försörjning så går det bra att mejla dessa på registrator@transport.se