Vi i Transport Vecka 42 Internat

Händelse 16 okt 2023, 09:30 — 03 apr 2023, 17:00 Plats meddelas i Kallelsen

Vi i Transport

Det övergripande målet med Vi i Transport är att den ska ge dig som deltagare ytterligare kunskaper om fackföreningens roll och mål på arbetsmarknaden och i samhället. 

 

Målgrupp Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller förbereder för fackliga uppdrag. 

 

Förkunskaper: Startpunkten och gärna avtalspunkten. 

Den här är en regions vi i transport så den bedrivs som internat. Avdelningen får skicka 5 deltagare. 

Anmälan till studier.5@transport.se