Startpunkten och avtalspunkren Transport/Terminal och Miljö 16 oktober

Händelse 16 okt 2023, 08:00 — 17:00 Meddelas i kallelsen

Startpunkten-Det övergripande målet är att ge dig en grundläggande förståelse av vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde. 

Alla som arbetar inom våra avtalsområden, nya medlemmar, medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet samt nyfikna kollegor som inte ännu är medlemmar. 

Ta med dig en arbetskamrat som inte är medlem och gå startpunkten tillsammans, Ju fler vi är med kunskap på arbetsplatserna desto bättre!

Avtalspunkten går igenom de övergripande inom kollektivavtalet bland annat.

Anmäl dig senast två veckor innan kursstart till studier.5@transport.se