Representantskapets årssammanträde

Nyhet 14 mar 2022

Välkomna på avdelningens årssammanträde!

Vi träffas den 19 mars 2022, klockan 10:00 på hotell 11, Maskingatan 11, Göteborg.
Kaffe och smörgås serveras från 09:30 och 13:00 bryter vi för lunch.

Förbundsordförande Tommy Wreeth närvarar som gäst.

Väl mött!