Den 9/9 så har åkerisektionen ett extra nomineringsmöte följt av ett medlemsmöte.

Tommy Wreeth
Nyhet 28 aug 2023

Den 9/9 så har åkerisektionen ett extra nomineringsmöte följt av ett medlemsmöte.

Tommy Wreeth informerar om nya avtalet.

Klockan 11.00. Avd 3:s lokaler Fjärde Långgatan 48, 8:e våningen. Fika från 10.30.