Sektionsmöte

Nyhet 06 nov 2023

Sektionsmöte

Sektionen håller Sektionens nomineringsmöte torsdag 30 november 2023 kl11:00

Mötet hålls som hybridmöte om man inte kan närvara fysiskt så går det att delta via teams och ansluta med nedanstående länk.

Klicka här för att ansluta till mötet.

Dagordning kommer att publiceras senare men det kommer bland annat att ske nominering av representantskapsledamöter och övriga avdelningsuppdrag.

Dessutom så kommer det förrättas tilläggsval av avdelningsuppdrag och representantskapsledamöter.

Om du vill säkerställa nominering av någon så kan du göra detta digitalt redan nu läs mer här!

Nomineringar av avdelningsuppdrag avdelning 28