Sektionsmöte

Nyhet 12 feb 2024

Sektionsmöte

Sektionen håller Sektionens årsmöte torsdag 29 februari 2024 kl11:00

Mötet hålls som hybridmöte om man inte kan närvara fysiskt så går det att delta via teams och ansluta med nedanstående länk.

Klicka här för att ansluta till mötet.

 

 

Förslag till dagordning.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande (om ordinarie ordf. inte är närvarande)
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föregående protokoll
 7. Val av Representantskapets ledamöter
 8. Val av Sektionens ordförande
 9. Val av Sektionsstyrelse
 10. Nomineringar till avdelningens årsmöte
 11. Rapporter
 12. Inlägg till tidningen
 13. Aktiviteter
 14. Övriga frågor
 15. Nästa möte
 16. Mötet avslutas