Sektionsmöte

Händelse 30 nov 2021, 10:00

Förslag till dagordning 211130 Sektionens nomineringsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande (om ordinarie ordf. inte är närvarande)
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föregående protokoll
 7. Fyllnadsval Representantskaps ledamöter
 8. Nominering till avd. och representantskapsledamöter (Fullständigt nomineringsunderlag finns nedanför dagordningen)
 • styrelse samt ersättare 2022
 • Representantskapsledamöter samt ersättare 2022
 • Förbundsrådsledamot samt ersättare
 • Revisor samt ersättare

Övriga nomineringar:

 • Umeå Folketshus Årsmöte2022:
 • Vilhelmina Folketshus Årsmöte 2022:
 • Skellefteå Folketsparks årsmöte 2022:
 1. Rapporter
 2. Inlägg till tidningen
 3. Aktiviteter
 4. Övriga Frågor
 5. Nästa möte
 6. Mötet avslutas

 

Nomineringsunderlag

Ungdomsansvarig 2 år
Studieorganisatör 1 år

Förbundsråds ledamot Ordinarie 2 år

Förbudsrådsledamot 2:e ersättare 2 år
Ersättare Avdelningsstyrelsen Storuman 2 år
Avdelningsstyrelseledamot Arvidsjaur/Arjeplog 2 år

Ersättare Avdelningsstyrelsen Arvidsjaur/Arjeplog 1 år

Avdelningsstyrelseledamot Vilhelmina/Åsele/Dorotea 2 år

Ersättare Avdelningsstyrelsen Malå/Sorsele 2 år

Avdelningsstyrelseledamot Skellefteå/Norsjö 2år
Ersättare Avdelningsstyrelsen Skellefteå/Norsjö 1 år
Avdelningsstyrelseledamot Vindeln/Lycksele 1 år
Ersättare Avdelningsstyrelsen Vindeln/Lycksele 2 år

Avdelningsstyrelseledamot Nordmaling/Vännäs/Bjurholm 2 år

Ersättare Avdelningsstyrelsen Nordmaling/Vännäs/Bjurholm 1 år

Ersättare Avdelningsstyrelsen Umeå/Robertsfors 2 år

Avdelningens Sekreterare 2 år
Förtroendevald revisorsersättare 2 år
1 ombud till Lycksele Folketshus årsmöte 2023
1 ombud till Fonus årsmöte 2023

1 Ombud till Vilhelmina Folketshus årsmöte 2023

3 ombud till Umeå Folketshus årsmöte 2023

1 ombud till Folkrörelsearkivets årsmöte 2023

1 ombud till Skellefteåparkens årsmöte 2023
Avdelningens valberedning 1 år

Dessutom så ska det nomineras 20 representantskapsledamöter på 1år

Klicka här för att ansluta till mötet