Nomineringar till kongressen 2022

Nyhet 29 mar 2022

Vid Transportarbetareförbundets kongress som hålls i Örebro 26–30 augusti i år så ska det väljas förbundsledning, förbundsstyrelse samt revisorer.

Avdelning 26 kommer att hålla Styrelsemöte 25 april 2022 för att besluta vilka kandidater till olika uppdrag som nomineras från avdelningen.

Det som med gällande stadgar ska väljas/nomineras är

Förbundsordförande

Förbundskassör

Förbundssekreterare

10 förbundsstyrelseledamöter samt 2 personliga ersättare för varje ledamot.

3 förbundsrevisorer samt ersättare.

Avdelningsstyrelsen beslutar om vilka personer som nomineras från avdelningen sedan kan alla medlemmar även nominera personer som enskild nominering.

Om du som medlem vill nominera någon till ovanstående uppdrag så behöver du:

Mejla namn och personnummer på den du vill nominera
Personen behöver vara tillfrågad
Personen ska ha accepterat nomineringen
Ditt namn och medlemsnummer behöver framgå

Nomineringar mejlas in till:

transport.26@transport.se

Märk i ämnesraden ”Nominering kongress 2022”
Nomineringen måste ha inkommit senast 2022-04-21