Transportarbetareförbundets Kongress 2022

Händelse 26 aug 2022, 13:00 — 22 mar 2022 Örebro Conventum

Den 26 – 30 augusti 2022 håller Transportarbetareförbundet kongress.

Avdelningens delegation består av 6 ombud som valdes vid representantskapets decembermöte 2021.