Representantskapsmöte (1 dec)

Händelse 01 dec 2022, 19:00 Halmstad (Lokal meddelas senare)

Ledamöter hälsas varmt välkomna till mötet.

Medlem i avdelningen har närvarorätt på mötet i mån av plats.