Uppsökeri i avdelningen

Nyhet 14 nov 2022

Under v46 är vi ute och besöker många av våra branscher.

v46 är några av våra förtroendevalde ute och besöker företag och samlingsplatser runtom i avdelning 12. Ser du oss? Kom gärna förbi och prata lite fackligt med oss =D