Studier

Inom Transport finns en mängd utbildningar man kan gå. Utbildningarna är i regel fysiska och de första utbildningarna så som Startpunkt och Avtalspunkt äger rum inom avdelningens geografi. Alla våra kurser är gratis att gå!

Startpunkt:
Första steget är en startpunkt. Startpunkten är en introduktionsutbildning som riktar sig till dig som är ny medlem eller funderar på att bli medlem.

Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet
Kurslängd: 4-8 timmar.

 

Avtalspunkt:
Därefter finns det Det övergripande målet med Avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Målgrupp: Alla medlemmar
Kurslängd: 4-8 timmar.

 

Vi i Transport:
Det övergripande målet med ”Vi i Transport” är att den ska ge deltagarna
grundläggande kunskaper om fackföreningens roll och mål på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen ska leda till att medlemmen förstår sin egen roll och
delaktighet i organisationen.

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller
förbereds för fackliga uppdrag
Kurslängd: 5 dagar, c:a 40 timmar

 

Är du nyfiken på våra utbildningar, kontakta oss på studier.88@transport.se

 

Transport centrala studiesida: Fackliga utbildningar 

 

Visste du att LO är några utbildningar på nätet? Bland annat finns det en facklig introduktion. Fackliga utbildningar på nätet (lo.se)