Sektioner

Avdelningen har idag fyra sektioner från norr till söder, alla dessa är geografiska sektioner.

Om du vill att någon fråga ska föras upp till styrelsen så är det din sektion du ska använda dig av. Kom och var med på ett sektionsmöte och gör din röst hörd. Utan dig som medlem kan vi inte agera på rätt sätt. Att vara medlem i en organisation eller förening bygger på att vi gör det som behövs tillsammans för att vi skall ha den styrka som gör skillnad.