Klubbar

Avdelningen har ett antal klubbar på större arbetsplatser. Våra klubbar är arbetsplatsklubbar men skulle även kunna vara ortsklubbar. Varje klubb tillhör någon av våra yrkessektioner eller ortsektioner.

Klubbarnas främsta uppgift är att rekrytera medlemmar, samt hjälpa kamrater som inte själv kan ta fajten med arbetsgivaren. Ytterligare frågor som du som medlem i en klubb kan få hjälp med av dina kamrater i klubbstyrelsen:

  • Försäkringsfrågor
  • Frågor om arbetsmiljö
  • Avtalsfrågor

Om klubbstyrelsen inte kan svara på dessa frågor kan de hjälpa till med vart du kan vända dig.