Kallelse till Årsmöte i sektion 6 Transportarbetareförbundet Dalarna

Händelse 18 jan 2023, 18:30 ABF´s lokaler Mora, Vasagatan 14

Härmed kallas du som är medlem i sektion 6 i Transportarbetareförbundet avdelning 88 Dalarna, till medlemsmöte

Mötet kommer hållas fysiskt på ABFs lokaler Mora, Vasagatan 14.

Sektionen bjuder på fika !

Datum: 2023-01-18

Klockslag: 18.30

 

Under mötet kommer delvis nedanstående punkter behandlas.

 

Nomineringar till avdelningen

Nominering till Avdelnings Ordförande

Nominering till fyllnadsval av Avdelnings Sekreterare

Val till Representantskapet

Val till sektionen

Nyheter i Förbundet

Nyheter i Avdelningen

Information från avdelningsstyrelsen

Studier

Försäkringsinformation

Verksamhet i Sektionen

 

Varmt välkommen, kom och gör din röst hörd!