Kallelse till Årsmöte i sektion 5 Transportarbetareförbundet Dalarna

Händelse 18 jan 2023, 18:00 Fackföreningarnas hus i Avesta, Malmgatan 8.

Härmed kallas du som är medlem i sektion 5 i Transportarbetareförbundet avd 88 till medlemsmöte

Mötet kommer hållas fysiskt på Fackföreningarnas hus lokaler i Avesta. Malmgatan 8

Sektionen bjuder på fika !

Datum: 2023-01-18

Klockslag: 18.00

 

Under mötet kommer delvis nedanstående punkter behandlas.

 

Nomineringar till avdelningen

Nominering till Avdelnings Ordförande

Nominering till fyllnadsval av Avdelnings Sekreterare

Extra Nominering till Representantskapet

Val till Representantskapet

Val till sektionen

Nyheter i Förbundet

Nyheter i Avdelningen

Information från avdelningsstyrelsen

Studier

Försäkringsinformation

Verksamhet i Sektionen

 

Varmt välkommen, kom och gör din röst hörd!