Kallelse till Årsmöte i sektion 4 Transportarbetareförbundet Dalarna

Händelse 18 jan 2023, 18:00 Avdelningens lokaler, Tungatan 20, Borlänge

Härmed kallas du som är medlem i sektion 4 i Transportarbetareförbundet avdelning 88 Dalarna till medlemsmöte.

Mötet kommer hållas fysiskt på Tunagatan 20 Avdelningens lokaler.

Sektionen bjuder på fika !

Datum: 2023-01-18

Klockslag: 18.00

 

Under mötet kommer delvis nedanstående punkter behandlas.

 

Nomineringar till avdelningen

Nominering till Avdelnings Ordförande

Nominering till fyllnadsval av Avdelnings Sekreterare

Extra Nominering till Representantskapet

Val till Representantskapet

Val till sektionen

Nyheter i Förbundet

Nyheter i Avdelningen

Information från avdelningsstyrelsen

Studier

Försäkringsinformation

Verksamhet i Sektionen