Varför medlem i Transport?

Du har väl inte missat värdet av medlemskapet i Transport? Du vet väl om att du genom ditt medlemskap bidrar till att Transport blir ett starkare fackförbund, vilket leder till bättre villkor och högre löner? Du kan engagera dig fackligt (på arbetsplatsen, sektionen och/eller avdelningen), och därigenom ges möjlighet att påverka din arbetsplats. I ditt medlemskap ingår dessutom en mängd andra förmåner.

Genom ett medlemskap i Transport erbjuds du stöd och rådgivning, kunskaper och verktyg för att påverka, mer pengar om du skulle bli arbetslös, försäkringar på arbetet och fritiden samt många andra medlemsförmåner.

I det fall att något inträffar på din arbetsplats, så kan du ta kontakt med avdelningen. Det kan vara allt från en uppsägning (oavsett arbetsbrist eller av personliga skäl) till ett arbetsmässigt dilemma. Tänk på att vi inte kan hjälpa dig retroaktivt. Först problematik som uppstått från den månad som du begärt inträde i Transport, och först efter att du har betalat din första medlemsavgift (dvs. när du är en aktiv medlem) så kan du få hjälp av oss, för sådant som inträffar efter ditt inträdesdatum. Ditt medlemskap utgör således en säkerhet vid framtida incidenter.

Du erbjuds kunskaper genom att du bl.a. kan gå utbildningar som anordnas av avdelningen eller förbundet. Vi erbjuder en uppsjö av olika kurser, du kan läsa mer under Kunskap är makt - Våra utbildningar här på hemsidan. Du erbjuds verktyg att påverka dels om du vill vara engagerad fackligt på din arbetsplats, sektion eller i avdelningen, och dels genom att ditt medlemskap bland annat ger oss en rättighet att förhandla olika förändringar på arbetsplatsen. Genom ditt medlemskap har vi på avdelningen ett större inflytande på din arbetsplats, och kan härigenom förbättra dina och dina kollegors arbetsvillkor. 

Att du får mer pengar om du blir arbetslös beror på de kollektivavtalsförhandlade försäkringarna som medföljer ditt medlemskap. Här kan du läsa mer om de kollektivavtalade försäkringarna som du har genom AFA. Dessutom tillkommer fler försäkringar såväl för arbetet som på fritiden. I din medlemsavgift ingår bland annat en hemförsäkring från Folksam, så du betalar inget utöver för denna. Vill du veta vad som mer exakt ingår i din hemförsäkring och vilka andra försäkringar som ingår i ditt medlemskap, så kan du läsa här Transport - Försäkring för medlemmar - Folksam.

Dessutom får du förmåner i form av LO Mervärde. Genom ett Transport-kort så får du rätt att nyttja erbjudanden inom ekonomi - juridik - försäkringar, fritid - hus - hem, IT - telefoni - teknik, motion - hälsa - skönhet, nöje - kultur, samt resor - hotell. LO Mervärde utgör ett samarbete för LO-förbunden, där du även kan få ett MasterCard (utan årsavgift), medlemslån, bolån och Pre-owned dator/mobil. Du hittar mer information här LO Mervärde - Rabatter och erbjudanden för oss tillsammans (lomervarde.se). Genom användandet av LO Mervärdes olika rabatter och erbjudanden kan du få tillbaka kostnaden för medlemsavgiften.

Som medlem kan du även gå på medlemsmöten som hålls ett par gånger per år, där sektionens och avdelningens verksamhet diskuteras. Såväl sektioner som avdelningen har även årliga event där ditt deltagande uppskattas, såsom t.ex. 1 maj-demonstrationer. Just nu planerar vi för fler familjedagar i framtiden.

I ditt medlemskap ingår även en fysisk utgåva av vår tidning Transportarbetaren, som kommer ut 10 nummer per år. Varje nummer innehåller nyheter inom våra verksamma områden, samt avdelningen har en informationsruta längst bak i varje nummer. Här informeras om bland annat olika utbildningar, möten och event/aktiviteter.

För dig som är pensionär (ej längre yrkesverksam), kan även gå med i pensionärsklubben. Klubben träffas några gånger om året, samt deltar i olika aktiviteter som avdelningen eller förbundet ber dem om. Är du intresserad att gå med i klubben, kan du ta kontakt med Kenneth Ingemansson (mobil
070-302 56 61) eller Gustav Holmberg (mobil 070-245 62 58).

Är du osäker på om du tillhör Transport eller något annat fackförbund, kan följande upplistning vara till hjälp. Om du arbetar inom något av följande verksamhetsområden, ska du vara medlem i Transport:

 • Bemanning
 • Bensin och garage
 • Bevakning
 • Biluthyrning
 • Bilvård (Fremia)
 • Buss- och beställningstrafik (färdtjänst)
 • Bärgning
 • Gummiverkstäder
 • Hyrverk
 • Miljöarbetare (BA)
 • Reklamdistribution
 • Samhall
 • Taxi - förare och telefonister
 • Terminalarbetare
 • Tidningsdistributörer
 • Transport - utlandet
 • Åkerier
 • Återvinning (Sobona)

Med tanke på värdet av ditt medlemskap hos Transport, så är medlemsavgiften en liten del att betala. Inte sant? Har du frågor angående ditt medlemskap eller huruvida du tillhör våra verksamma områden, så tveka inte att höra av dig till oss.