Glöm inte!

Du har som medlem en skyldighet att kontinuerligt uppdatera dina kontaktuppgifter.

Enklaste sättet är att logga in på Mina sidor (se knapp överst på sidan) genom Bank-ID, men du kan även kontakta avdelningen så hjälper vi dig att uppdatera dina uppgifter.

Avseende din anställning, så är det centralt att du har en aktuell arbetsplats registrerad, för att du ska kunna få hjälp på ett snabbt och smidigt sätt. Om vi inte vet var du arbetar, kan vi inte heller vända oss till din arbetsgivare och kräva något. Tänk på detta om du byter jobb. Har du missat att göra detta? Kontakta oss, så ändrar vi din anställning och lägger en notis om när (år och månad) du bytte arbetsplats.

För att du inte ska missa information om ditt medlemskap, men även bl.a. event och utbildningar, behöver du ha en registrerad mejladress och mobilnummer. Det skiftar om utskicken görs via e-post eller SMS, varvid båda dessa kontaktuppgifter behövs. Håll gärna lite koll i din mejlkorg för mejl från oss, om du inte använder den regelbundet.

Avgiften som du betalar in varje månad som medlem i Transportarbetareförbundet baseras på din inkomst. Därav är det av vikt att du uppdaterar din inkomst hos oss, så fort den ändras. T.ex. vid lönehöjning, annan lön vid byte av jobb, eller som följd av ökad/minskad arbetstid. Observera att vi inte kan sänka avgiften retroaktivt, utan tidigast från den månad som du meddelar oss inkomsthöjningen/minskningen.

Även din yrkesstatus behöver informeras. Blir du t.ex. arbetslös, föräldraledig eller studerar, så meddelar du detta till avdelningen. Generellt gäller att vi sätter en tid om arbetslöshet om fyra månader, föräldraledighet om nio månader och studier om en termin, om vi inte får annan information från dig. Mejl skickas även ut ang. dessa ändringar, och om du inte återkommer efter den tid som anges i detta mejl, så återgår avgiften till den högre avgiften som du innehade sist du var yrkesaktiv.

Glöm inte att Transports A-kassa även behöver bli informerad om dina ändringar, om du är medlem även här.