Hur ser avdelningen ut?

Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som är beroende av vilken ort du arbetar i, och sträcker sig från Kristianstad, över Blekinge, Kronoberg och Kalmar upp till Oskarshamn.

Sektionerna inom avdelning 51 utgörs av Nordöstra Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Deras uppgift är att inom sitt geografiska område bidra med bl.a. informationsarbete och uppsökande verksamhet. Verksamheten som bedrivs i sektionen genomförs i samråd med avdelningen som bidrar med stöttning. Ett exempel på event som bedrivs är första maj-demonstrationer, där avdelningspersonal och sektioner är representerade i ett antal orter inom avdelningen.

Varje sektion har en egen styrelse, som väljs av medlemmarna inom sektionen. Styrelsen består av ordförande och fyra ytterligare ledamöter, och suppleanter till dessa roller. En av sektionsstyrelsens ledamöter har även en plats i avdelningsstyrelsen, och kan härigenom påverka besluten i avdelningen på ett mer direkt sätt.

Som medlem kan man bli vald till representantskapsledamot och representerar då sin sektion. Dessa ledamöter sitter med i avdelningens representantskap (även kallat ”repet”) och beslutar gemensamt i upptagna frågor. Representantskapet har generellt tre möten per år, men extra inkallade rep kan förekomma som då behandlar en särskild fråga. Varje ledamot representerar 75 medlemmar, eftersom delningsantalet är 1/75.

Avdelningsstyrelsen består av VU och en representant för vardera sektion. VU utgörs av en avdelningsordförande, -kassör och -sekreterare. Vald ordförande, kassör och sekreterare sitter i en period om två år, och väljs av avdelningens ledamöter under representantskapets årsmöte i mars. Ordförande och sekreterare väljs samma år, och kassören året därefter. T.ex. väljer representantskapet i mars 2023 vem som ska vara avdelningsordförande och -sekreterare, medan kassörsuppdraget först väljs på repet i mars 2024. Detta beror på att man inte ska kunna byta ut ett helt VU samtidigt.

Inom sektionerna genomförs styrelsemöten för att diskutera verksamheten, men även medlemsmöten där medlemmar som arbetar inom det geografiska området är välkomna. Det går även generellt att anmäla sig som gäst, om man är medlem men inte inom just den sektionen. Datum för medlemsmöten publiceras på hemsidan i Kalendern, så håll gärna lite utkik om du är intresserad av att delta. Medlemsmötena ger nämligen inblick i avdelningen och sektionens verksamhet.

Har du frågor, önskar förtydliggörande eller är osäker på vilken sektion du tillhör? Tveka inte att kontakta avdelningen!