Våra utbildningar - Kunskap är makt!

Som medlem i Transport har du möjlighet att delta i vår omfattande studieverksamhet! Det finns kurser för alla nivåer, både för dig som bara vill veta mer om facket och för dig som har fackliga uppdrag. Våra utbildningar sträcker sig från grundnivå till rena funktionsutbildningar såsom t.ex. Försäkringsrådgivare.

Utbildningarna planeras av avdelningens Studie- och Informationsansvarig. Vissa av våra utbildningar är förlagda på avdelningen och andra på internat. Detta beror på att vi anpassar såväl utbildningarna som kursorterna utifrån våra medlemmars önskemål. Datum sätts ut löpande, så håll koll i vår Kalender ovan.

Facklig introduktionsutbildning (s.k. Startpunkt)
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i vad facket står för och hur lagar/avtal påverkar dina rättigheter och skyldigheter. Den berör det fackliga löftet, den svenska modellen, kollektivavtal, medlemskapets värde, arbetsmiljö och organisering. Denna utbildning hålls vid tillfällen om fyra timmar. Även du som funderar på att bli medlem kan gå "startpunkten", du hittar nästa tillfälle samt anmäler dig genom att Klicka här!

Avtalspunkten
Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper i ditt kollektivavtal, så att du känna dig säker i om dina rättigheter i anställningen gällande bl.a. lön, arbetstider, anställningsform och ledighet är korrekta. Kurslängden är fyra timmar. Du hittar nästa tillfälle samt anmäler dig genom att Klicka här! Observera att denna utbildning är avtalsspecifik, så ange vilket avtal du är intresserad av, vid kontakt med oss. 

Heldagsutbildning – kombinerad Startpunkt och Avtalspunkt
Utbildningen är en hopslagning av en Startpunkt (se ovan) på förmiddagen och en Avtalspunkt (se ovan) på eftermiddagen, för att maximera dina kunskaper. Den hålls såvida under en heldag (kl. 08:00-16:00).

ViT – Vi i Transport
Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskap om fackets roll och mål på arbetsmarknaden och samhället. Denna utbildning vänder sig till dig som har ett fackligt uppdrag, och hålls tillsammans med andra avdelningar två gånger om året. Kursen längd är fem dagar (ca 40 timmar). Det krävs att du har gått Startpunkten.

Oavsett vilken utbildning du väljer att delta i, så bjuder vi på förtäring.

Vill du delta, men du arbetar utsatt datum? Vi hjälper dig att ansöka om ledighet hos din arbetsgivare, eftersom du i vissa fall kan få ersättning från oss.

Är du intresserad av att delta på någon av ovan utbildningar? Önskar du att en utbildning hålls på en särskild ort nära dig? Hör av dig till oss på avdelningen.