Nya medlemsavgifter

Nyhet 01 jan 2024

Ny medlemsavgift from 2024-01-01

Då kostnadsläget i Sverige har ökat markant under de senaste åren innebär detta även att Transportarbetareförbundet Avdelning 51 har drabbats av ökade kostnader. 

Därför har Avdelningsstyrelsen i avdelning 51 beslutat om att höja medlemsavgiften från och med 1 januari 2024. 

Senaste höjningen av avgiften skedde 2010 och avdelningen har sedan dess arbetat aktivt för att bedriva aktivt fackligt arbete efter de förutsättningar vi har haft. 
De senaste åren har vi dock sett att läget har varit mer ansträngt och försökt dra in på det vi har kunnat utan att det ska drabba er medlemmar. 

Men nu går det inte att dra ner mer utan att det blir svårt att bedriva verksamheten på ett effektivt och lyckat sätt.  
Därför ser avdelningsstyrelsen ingen annan utväg än att höja medlemsavgiften i avgiftsklasserna 1-11 med 10 kr. Avgiftsklasserna 12 (0-4500 kr) och 13 (pensionärer) har vi valt att inte ge någon höjning då det är våra mest utsatta grupper i samhället. 

Avdelningsstyrelsen anser att denna höjning är försvarbar när man tänker på att för en heltidsanställd inom Transportarbetareförbundets avtalsområden så har bruttolönen ökat med ca 7000-9000 kr per månad sedan 2010. 

 

Avdelningsstyrelsen hoppas på förståelse för denna avgiftsjustering.