Ungdomsverksamheten i avdelning 32

Det finns strax under 3000 medlemmar i vår avdelning. Utav dem är vi över 600 som är under 30 år. Tillsammans kan vi driva ungdomsfrågorna inom Transport.

Vad kan vi ungdomar göra? Vad behöver vi göra?

Är du under 30 klassas du som ungdom inom Transport. Vi är den nya generationen som växer fram och vet bäst hur dagens arbetsmarknad ser ut.

Genom att ta plats på utbildningar, komma på sektionsmöten, våga ta uppdrag i våra sektioner och i avdelningen kan vi lyfta de frågor som vi anser vara viktiga för oss och för Transports framtid.

Vi försöker även närvara vid olika mässor och på gymnasieskolor för att visa att facket finns och vad det är, något som inte lärs ut i skolorna idag. Kanske även ha träffar där vi knyter kontakter med varandra och gemensamt jobba för de frågor vi tycker är viktiga.