Sektioner

Avdelningen är uppdelad i sju yrkessektioner. Varje medlem tillhör en sektion beroende på vilket yrke man har.

Sektionens uppgift är att inom sitt yrkesområde besöka arbetsplatser och värva medlemmar. Att hålla möten för sektionens medlemmar för att diskutera problem och driva frågor inom branschen samt att föreslå och välja medlemmar till uppdrag inom avdelning och i sektion. Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöten i sektionen. Sektionen har tre medlemsmöten under ett år.