Malin och Eva, avdelningens kursledare

Fackliga studier

Kunskap är viktigt för att du och jag skall kunna försvara och förbättra våra villkor. Om du kan ditt kollektivavtal så kan du kontrollera att du har rätt villkor och rätt lön. Inom Transport har du en mängd fackliga utbildningar att välja på.

Det första steget är Startpunkten som vi vill att alla medlemmar går. Det är en facklig grundutbildning som tar upp kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, försäkringar och vad medlemskapets värde är. Ta gärna med dig en arbetskompis som inte är medlem.

Nästa steg är kursen Vi i Transport. Det är en femdagars medlemsutbildning som tar upp facklig historik, Transports organisation och som går djupare in på vad för rättigheter vi har som arbetare.