Schysta villkor i avd 3 och 25

Svenska Transportarbetareförbundet avd 3 och 25 märker upp företag med en dekal som heter Schysta Villkor!

Anledningen till detta är att vi vill premiera och uppmärksamma de företag som följer och som vill följa gällande kollektivavtal samt verka för en sund arbetsmiljö. Vi har tyvärr idag en transportmarknad som är präglad av mycket fusk och oseriösitet där arbetstagare och våra medlemmars löner inte når upp till en avtalsenlig nivå. Detta leder i sin tur till att företag som gör rätt, och som vill göra rätt, tappar kunder till oseriösa företag som inte följer kollektivavtalet.

De åkerier som får bära denna dekal är företag som också ser positivt på facklig organisering och som har en bra och fungerande dialog med Transport avd 3 och 25. Så om du letar nytt jobb eller skall köpa en transporttjänst så fråga om, eller titta efter, om företaget är tilldelad denna dekal. Den villkorar att transporten och arbetet ska gå schyst till, samt att chauffören avlönas med avtalsenliga villkor.

Dekalen skall vara placerad till vänster i bilens framruta.

Följande företag är idag bärare av dekalen ”Schysta Villkor” i Transport avdelning 3 och 25s område.