Fackliga utbildningar

Som medlem i Transport har du möjlighet att delta i vår omfattande studieverksamhet.

Medlemsutbildning, medlem i facket

Målgrupp

För dig som är medlem i något av LO:s fackförbund. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Du får kunskap om de idéer som bygger på det fackliga löftet samt vikten av kollektivavtal m.m. Innehåll:

 • Arbetarrörelsens historia
 • Fackföreningsrörelsens idé och ideologi
 • Organisation
 • Löner och förhandlingar
 • Lagar och avtal
 • Försäkringar
 • Arbetsmiljö och hälsa
Ekonomi
 • Kursavgift 2 000 kr som betalas av ditt fackförbund.
 • Ledighet enligt studieledighetslagen.
 • Rätt till skattefritt utbildningsstipendium för förlorad arbetsförtjänst.
Tid
 • 7 – 9 / 11 – 2021, kl. 08:30-16:00
Plats
 • Arbetarrörelsens Hus, Stenhuggarvägen 6, Visby

 

Facklig introduktions­utbildning/Startpunkten

Varför finns facket?

Arrangör
 • Facket Gotland
Plats
 • Arbetarrörelsens hus, Stenhuggarvägen 6 Visby
Pågår
 • Datum ej klart. Ring avdelningen.
Målgrupp
 • För dig som är medlem men också för dig som ännu inte har bestämt dig.
Mål
 • Genom samtal och diskussioner öka kunskapen och förståelsen för fackets roll och betydelse på arbetsplatsen.
Innehåll
 • Kollektivavtalet som begrepp och idé
 • Parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har för att påverka
 • Lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen
 • Diskriminering i arbetslivet ur olika perspektiv
Ekonomi
 • Rätt till skattefritt utbildningsstipendium för förlorad arbetsförtjänst
 • Ingen kursavgift
 • Anmälan gör du 4 veckor före utbildningsdagen via avdelningen

 

Om facket & Om försäkringar

Arrangör

Facket Gotland

Plats

Arbetarrörelsens hus och Stockholm

Pågår

2022-05-26 08:00 – 2022-05-28 17:00

Målgrupp

Alla under 30 år som vill lära sig mer. riktar sig till både medlemmar och blivande medlemmar.

Mål

Kursen ska ge en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Innehåll
 • Dag 1 inleds med utbildning i arbetarrörelsens hus.
 • Dag 2 åker vi med båten till Nynäshamn samtidigt som vi fortsätter utbildningen ombord. I Stockholm gör vi studiebesök i LO-borgen. Exempel på tidigare aktivitet; avslutas med middag, Stand-Up på Norra Brunn. Övernattning i Stockholm.
 • Dag 3 Hemresa via Nynäshamn med utbildning ombord på båten och avslutning av kursen i Arbetarrörelsens-hus Visby.
Ekonomi
 • Om facket 2 dagar: skattefritt stipendium. Om försäkringar 1 dag: Förlorad arbetsförtjänst eller stipendium från transport.
 • Ingen Kursavgift
 • Ledighet enligt studieledighetslagen, senast 14 dagar innan.
 • Anmälan gör du 4 veckor före utbildningsdagen via avdelningen
 • Plats: Arbetarrörelsens hus Visby och Stockholm