Avtal och arbetsrätt

Arbetsrätt är en av hörnstenarna på den svenska arbetsmarknaden.

För att alla ska veta vilka rättigheter och även skyldigheter som ska följas, tecknas kollektivavtal mellan den fackliga organisationen och arbetsgivare.

Om din arbetsgivare har avtal med Transport och du är medlem stödjer vi dig vid eventuell konflikt, det kan te.x. vara vid lönefodran eller något så allvarligt som uppsägningsförhandling.

Det är viktigt att du kontaktar oss för att vi ska kunna undersöka om kollektivavtal finns tecknat på din arbetsplats.

Alla kollektivavtal omförhandlas med vissa tidsintervaller och till varje avtalsrörelse utses ett antal yrkesverksamma medlemmar att ingå i en delegation. De har till uppgift att se över avtalets innehåll och utifrån medlemmars åsikter förhandla om bättre villkor.

Avtalsfrågor hanteras av vår Lokala Ombudsman; Thomas Gahnström

Här kan du läsa ännu mer om kollektivavtal samt hitta information om just ditt avtal