Arbetsmiljö

Ingen skall acceptera en dålig arbetsmiljö. Därför är det viktigt att rapportera när det är fel och brister i arbetsmiljön.

Det finns många enkla tips att tänka på när man framför ett fordon.

Nedan följer några axplock av dessa:

  • Ställ in stolen efter dina kroppsmått; nackstöd, ryggstöd, armstöd, avstånd till ratt m.m.
  • Justera alla speglar så att du ser bra och kan arbeta i en bra sittställning.
  • För att få variation bör du minst en gång i timmen stiga ur bilen.
  • Variera sittställningen om du inte har möjlighet att stiga ur bilen.
  • Rör på axlarna och nacken när du får tillfälle.
  • Om du suttit under en längre tid och ska lyfta en börda eller utföra ett arbete som innebär sneda eller vridna arbetsställningar bör du vara försiktig. Sneda och eller vridna arbetsrörelser innebär en förhöjd risk för besvär.
  • Fysisk aktivitet förbättrar kroppens blodcirkulation, kondition och styrka, vilket ger bättre ork och hälsa.

När du har frågor som rör arbetsmiljö ska du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats. Om det saknas skyddsombud där du arbetar ska du kontakta avdelningens skyddsombud.

Thomas Gahnström och nås på tel.: 010-480 33 31, thomas.gahnstrom@transport.se

Eller Patrik Gardelin på tel.: 010 – 480 33 30. patrik.gardelin@transport.se