Arbetsmiljö och försäkringar

Din arbetsmiljö är viktig. Det handlar om DIN framtid!

Har du tänkt på hur du skall “orka” fram till pension? Att arbeta på rätt sätt eller att inte göra sådant som kan skada mig själv eller andra i min omgivning oavsett vad det gäller är oerhört viktigt. Att saker och ting “alltid” varit på ett visst sätt innebär ju inte att det är rätt för det.

Många av våra yrken innebär en tung fysisk och psykisk belastning. Därför är arbetsmiljöarbetet en av våra viktigaste frågor i flygavdelningen.

Skyddsombuden är ett av våra viktigaste förtroendeuppdrag. Att jobba som skyddsombud är ett bra sätt att förbättra just din arbetsmiljö.

Har du funderingar kring arbetsmiljön, ta kontakt med ditt skyddsombud på arbetet, om ni inte har något skyddsombud så kontaktar ni avdelningens regionala skyddsombud.

Försäkringar

Som medlem i transport och om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så har du ett antal försäkringar som ingår.
Om du är intresserad av att veta mer om vilka försäkringar som gäller för dig eller om ni på arbetsplatsen vill att någon ska komma ut till er och prata om försäkringar så tveka inte utan kontakta vårt regionala skyddsombud så hjälper han er.

Regionalt Skyddsombud

Joacim Olsson
Tel: 010 – 480 36 19
Mail: joacim.olsson@transport.se