Avdelningens historia

Avdelning 41 av Svenska Transportarbetareförbundet bildades den 26 januari 1917.

Nio medlemmar anslöt sig vid starten. Eftersom det var åkeriarbetare som bildade fackföreningen, hade den under några år namnet Åkeriarbetarefackföreningen. Till föreningen anslöt sig år 1919 hamnarbetarna, år 1923 vedgårdsarbetarna, 1924 droskchaufförerna, 1935 tidningsbuden. Droskchaufförerna bröt sig dock ur 1928 och bildade egen fackförening.

Redan under första året måste föreningen tillgripa strejk, för att få igenom bättre löne- och arbetsförhållanden för sina medlemmar. Strejken utbröt den 14 augusti kl 07:00 och varade till den 24 augusti, då arbetet återupptogs eftersom överenskommelse träffats med arbetsgivarna.

Avdelningen hade i början svårt att få alla kuskar att förstå innebörden av en fackförening. De medlemmar som var mest aktiva hade ett hårt arbete med att få alla organiserade.

I januari 1921 ändrades namnet från Åkeriarbetarefackförening till Transportarbetarefackförening, men avdelningsnummer 41 består.

På möte den 17 januari 1941 meddelade ordföranden att föreningen hyrt ett rum att användas som expeditionslokal.

1952 övergår avd 208 i Sigtuna som till avd.41. 1960 upphör Automobilförarefackföreningen avd 205 i Östhammar och går in som sektion i avd. 41. Fr o m 1962 års utgång upphörde Transports avd 106 i Norrtälje och ingick därmed i avd 41 som en sektion. Avd 204 i Tärnsjö anslöts till avd 41 1963. Även avdelningen i Tierp upphör under 1963 och ingår i avd 41 som sektion. Därmed kan sägas att avdelningen hade fått sitt nuvarande upptagningsområde.

Under de år som förflutit sedan avdelningen bildades, har många konflikter med arbetsgivare förekommit. Allt tyder på att avdelningen har många fler konflikter att se fram emot.