Medlemsavgifter

Medlemsavgifter år 2021 tills vidare. Vid föräldraledighet, tjänstledighet och längre sjukskrivning, kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.

Klass    Inkomst           Totalt
1        28001 >                 583
2        26001-28000      566
3        24001-26000      550
4        22001-24000      528
5        20001-22000      501
6        18001-20000      471
7        16001-18000      437
8        13001-16000      394
9        10001-13000      340
10        7501-10000      298
11         4501-7500        237
12               0-4500        111
13       pensionärer       149

A-kassan

Är du intresserad av Transports a-kassa? Läs mer om medlemskap och avgifter på Transports a-kassa.