Medlemsavgifter

Medlemsavgifter år 2021 tills vidare. Vid föräldraledighet, tjänstledighet och längre sjukskrivning, kontakta avdelningen för ändring av avgiftsklass.

Klass    Inkomst           Totalt
1        28001 >                 583
2        26001-28000         566
3        24001-26000         550
4        22001-24000         528
5        20001-22000         501
6        18001-20000         471
7        16001-18000         437
8        13001-16000         394
9        10001-13000         340
10        7501-10000         298
11         4501-7500          237
12               0-4500         111
13       pensionärer         149

14       Studerande        ------

A-kassan

Är du intresserad av Transports a-kassa? Läs mer om medlemskap och avgifter på Transports a-kassa.