Representantskapets Årssammanträde

Händelse 16 mar 2024, 10:00 — 13:00 Borås

Årssammanträde för avdelningens representantskap hålls i Arbetarrörelsens Hus, Borås , lördagen den 16:e mars.

Kallelse utgår separat till ledamöterna.