Årsmöte - Sektion Södra Älvsborg

Händelse 15 jan 2023, 15:00 — 17:00 Arbetarrörelsens Hus - Borås

På dagordningen:
Val av sektionsstyrelse samt representantskapsledamöter.
Nomineringar till avdelningsuppdrag