Avdelning 14:s historia

Svenska Transportarbetareförbundet bildades den 18 april 1897 i Stockholm på initiativ av Charles Lindley som också blev vår förste förbundsordförande. Vid detta tillfälle, som tilldrog sig i en liten anspråkslös lokal på David Bagares gata (nuvarande Olof Palmes gata), deltog även representanter från Helsingborg.

Det fackliga arbetet hade då sedan länge pågått i Helsingborg, och redan den 26 mars 1892 stiftades “Hälsingborgs Loss – och Lastningsarbetarefackförening” inte minst med benäget bistånd av mäster Palm som vid denna tidpunkt var ute och agiterade för solidaritet och jämlikhet.

Detta var givetvis ett alldeles ypperligt tillfälle för de redan fackligt aktiva att få struktur och organisation på det fackliga arbetet. Efter hand som tiden fortskred bildades inom olika yrkesgrupper branschanpassade avdelningar såsom “Kusk och Åkerifackföreningen” 1897, “Helsingborgs Magasinsarbetarefackförening” 1913 o.s.v., inalles 13 större avdelningar som numera sedan den 1 januari 1962 uppgår i det vi kallar storavdelning och utgör avdelning 14. De många avdelningar, som har funnits genom tiderna i nuvarande avdelning 14 område, kan du läsa mer om här. De fanor, som i dag pryder avdelningsexpeditionens väggar, härstammar från avdelningar, vilka tidigare har funnits inom nuvarande avdelning 14 område.

Avdelningen har under årens lopp haft en mycket positiv utveckling. Detta innebär en långtgående möjlighet att serva medlemmarna i bland annat förhandlingsärenden, arbetsmiljöbevakning, försäkringsärenden samt utbildning av fackligt aktiva ute på arbetsplatserna.

Redan innan Svenska Transportarbetareförbundet bildades 1897 insåg man vikten av att bedriva ett internationellt fackligt samarbete, som möjliggjorde att med styrka stödja fackliga krav även i länder utanför de nationella gränserna genom gränsöverskridande hjälp och sympatiåtgärder. För att möjligöra denna tanke bildades världsorganisationen “Internationella transportarbetarefederationen” ITF 1896 där Sverige vid bildandet representerades av Charles Lindley och Hjalmar Branting.

Även ett nära nordiskt fackligt samarbete förekommer genom Skandinaviska Transportarbetarefederationen (numera Nordiska Transportarbetarefederationen NTF), vars tillkomst startade med att 700 skånska transportarbetare var samlade i Helsingborg den 25 augusti 1907, för att dryfta frågan om bildandet av ett skandinaviskt transportarbetareförbund. Efter ytterligare handläggning remitterades ärendet till Svenska Transportarbetareförbundet som sammankallade till en kongress i Helsingborg den 27 och 28 januari 1908, där man fastställde nödvändigheten av ett skandinaviskt samarbete.

Femtio år senare den 14 juli 1957 hölls 50-årsjubiléet i Folkets Park i Helsingborg, där man bland många prominenta gäster kunde se svenska och danska statsministrarna Tage Erlander och H. C. Hansen samt norska kommunikationsministern Kolbjörn Varman. Sammankomsten hedrades också med närvaro av förtroendemannen Charles Lindley och hamnarbetare John Sjöberg från Helsingborg.

Här är en liten sammanställning om avdelning 14 historia genom tiderna.

  Startades Varade till
Avdelning 6
Lastning & lossning Fackförening i Helsingborg
1902 1/5 1962
Avdelning 14
Kusk och åkeri fackföreningen, ändrades 19/1 1922 till
Svenska Transportarbetareförbundet
15/6 1897 31/12 1922
Avdelning 43
Drageriarbetarförbundet
(Helsingborg avdelning 3)
1905
1913
1908
31/12 1961
Avdelning 44
Brädgårdarbetarförbundet
(Helsingborg avdelning 4)
1905 19/1 1922
Avdelning 45
Tomt, packhus & mejeriarbetareförbundet
Ändrades till Kolgård & kolbärare fackföreningen
Uppgick i avdelning 14
1906
1913
1/3 1955
1909
31/12 1955
Avdelning 46
Helsingborgs styckegodsarbetarfackförening
Uppgick i avdelning 6
1905
1/7 1944
1/7 1944
Avdelning 47
Helsingborgs magasinsarbetarefackförening
Övergick i Svenska Handelsarbetareförbundet under 1943
1913
1943
31/12 1942
Avdelning 66
Landskrona
  31/12 1961
Avdelning 194
Ängelholm
1937 31/12 1961
Avdelning 18
Landskrona
  31/12 1961
Avdelning 56
Ålabodarnas seglationsfackförening
1905 1914

Samtliga avdelningar som varade till 31/12 1961 uppgick i Avdelning 14 1/1 1962