Utbildning - Startpunkter våren 2023

Nyhet 28 nov 2022

Är du intresserad av att veta mera om det fackliga arbetet, arbetsrätt och arbetsmiljö?
Startpunkten lär dig att:
- Bevaka dina grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden
- Förstå hur den fackliga organisationen är uppbyggd och varför det är viktigt med fackliga möten
- Känna till fackföreningens roll på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen
- Känna till försäkringarna som ingår i medlemskapet
- Förstå vikten av din egen medverkan i organisationen
- Känna till Skyddsombudets arbete vid arbetsmiljöfrågor
- Känna till arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och ansvar.

Vårens datum för Startpunkten på avd. 7, lunch och fika ingår:
Onsdagen den 8 februari kl. 9-16
Torsdagen den 30 mars kl. 9-16
Onsdagen den 3 maj kl. 9-16

Som medlem söker du ledigt för fackliga studier och får ett skattefritt stipendie på 125 kr/tim.
Är du inte medlem är du välkommen att delta på utbildningen, dock utgår inget stipendie.

 

Som medlem börjar du att gå Startpunkten, vill du lära dig mer finns även veckokursen ViT, vi i Transport.

För dem som blir utsedda till fackliga förtroendeman på sin arbetsplats finns sedan ytterligare ett antal utbildningar beroende på uppdrag:

se Fackliga utbildningar | Transportarbetareförbundet

För anmälan till utbildning eller frågor:

kontakta avdelningen på tel. 010-480 30 07 eller studieorganisatör på studier.7@transport.se