Utbildning - Startpunkter hösten 2023

Nyhet 11 maj 2023

Är du intresserad av att veta mera om det fackliga arbetet, arbetsrätt och arbetsmiljö?
Startpunkten lär dig att:
- Bevaka dina grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden
- Förstå hur den fackliga organisationen är uppbyggd och varför det är viktigt med fackliga möten
- Känna till fackföreningens roll på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen
- Känna till försäkringarna som ingår i medlemskapet
- Förstå vikten av din egen medverkan i organisationen
- Känna till Skyddsombudets arbete vid arbetsmiljöfrågor
- Känna till arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och ansvar.

Vårens datum för Startpunkten på avd. 7, lunch och fika ingår:
Torsdag den 5 oktober kl. 9-16
Tisdag den 5 december kl. 9-16

Som medlem söker du ledigt för fackliga studier och får ett skattefritt stipendie på 125 kr/tim.
Är du inte medlem är du välkommen att delta på utbildningen, dock utgår inget stipendie.

Som medlem är det viktigt att du går vår korta fackliga introduktionsutbildning Startpunkten, vill du sedan lära dig mer finns även veckokursen ViT, vi i Transport.

För dem som blir utsedda till fackliga förtroendevalda på sin arbetsplats finns sedan ytterligare ett antal utbildningar beroende på uppdrag.

se Fackliga utbildningar | Transportarbetareförbundet

För anmälan till utbildning eller frågor:

kontakta avdelningen på tel. 010-480 30 07 eller studieorganisatör på studier.7@transport.se