Du har rätt att vägra utföra konfliktsmittat arbete (1)

Nyhet 28 aug 2023

Det har kommit till vår kännedom att arbetsgivare har gått ut med viss information i anslutning till våra stridsåtgärder. Vi vill därför att du skall känna till nedanstående och sprida informationen till dina kollegor.

Medlem i Transport

1. Är du inte redan medlem i Transport, gå med nu!
Det är den absolut enklaste lösningen. Du har då det stöd och skydd, som ett fackligt medlemskap innebär. Du är dessutom solidarisk med dina arbetskamrater i deras kamp för att förbättra villkoren på jobbet.
2. Alla medlemmar i Transport är skyldiga att följa de varslade stridsåtgärderna.

Ej medlem i Transport

3. Alla anställda, som inte är medlemmar i Transport, har rätt att stå neutrala i arbetsmarknadskonflikten. Det är en individuell rättighet. Du har alltså själv rätt att fatta beslut om att vägra utföra arbete, som omfattas av Transports stridsåtgärder.
4. Du är inte skyldig att söka tjänstledighet hos arbetsgivaren, för att utöva din rätt till neutralitet. Allt arbetsgivaren behöver veta för sin planering är att arbetet är försatt i blockad. Därmed skall arbetsgivaren automatiskt utgå från att ingen utför arbetet.
5. Arbetsgivares uppmaning att söka tjänstledighet, när man vill utöva sin rätt till neutralitet, är ett försök från arbetsgivaren att kartlägga vilka anställda, som är medlemmar i Transport. Det är ett brott mot GDPR, som kan göra att arbetsgivaren blir skyldig att betala skadestånd till dig som anställd.