Kolla dina uppgifter!

Nyhet 02 sep 2020

Med rätt lön registrerad blir din medlemsavgift korrekt och det är viktigt om du behöver utnyttja vår inkomstförsäkring. Du får också rätt konfliktsersättning om din arbetsplats skulle tas ut i strejk och arbetsgivaren inte vill betala ut någon lön.

Har vi rätt uppgifter kan vi dessutom snabbt nå dig om det är något viktigt som rör din och din arbetsplats eller om du sökt oss för att få råd och stöd.

Får du ändrade arbetsförhållanden som byte av arbete, ökar eller minskar din arbetstid, blir sjuk, föräldraledig eller arbetslös en längre tid är du själv ansvarig för att meddela detta till oss på avdelningen.

Tänk på att vi bara kan ändra i medlemsregistret framåt i tiden.

Du loggar in på www.transport.se, klicka på ”mina sidor” och där loggar du in dig med bank-id för att göra ändringar. Har du inte bank-id så kan du kontakta oss på 010-480 30 06.