Medlemsmöte för sektion 5 (1)

Händelse 07 feb 2024, 18:00 — 19:30 Folketshus Filipstad (Viktoriagatan)

Sektionen bjuder in alla medlemmar i sektion 5 till årsmöte den 7 februari.

Vi träffas kl. 18.00i Folketshus Filipstad (Viktoriagatan)

Under mötet skall val till sektionsordförande, sektionsstyrelse göras samt nominering till avdelningsstyrelsen där det ska nomineras till ordförande, studieorganisatör, ordinarie revisor, ersättande revisor samt styrelseledamöter med flera.