Startpunkt Mars

Nyhet 13 jan 2023

Startpunkt torsdagen den 30 mars kl 17:00 på avdelningen.

Anmäl till Studieorganisatör Alexander Hutter på 010 - 480 36 24 el alexander.hutter@transport.se